ENERGIECRISIS

18 oktober 2022

Op uitnodiging van Provincie Zeeland, VNO-NCW, Dockwize en Impuls Zeeland kwamen op woensdagochtend 5 oktober meer dan 30 ondernemers/professionals samen om te spreken over de uitdagingen die de hoge energiekosten met zich meebrengen. In dit bericht delen we een samenvatting van deze sessie.

OPENING

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat benadrukte bij de opening van het Energieontbijt het belang om ervaringen vanuit de praktijk op te halen, te verbinden en van elkaar te leren. Maar ook om samen te kijken waar we als Provincie Zeeland en andere instanties de ondernemers kunnen ondersteunen en kunnen helpen.

SPREKERS

Eric de Ruijsscher benoemde als voorzitter van VNO-NCW onder andere de Tegemoetkoming Energiekosten- regeling die 4 oktober werd aangekondigd. Hoe dit precies wordt vormgegeven is nog niet bekend. Van belang is dat er voor mkb’ers die nu al in acute problemen zitten, ook maatregelen worden getroffen. Daarvoor is eigenlijk maatwerk nodig. Ook is van belang dat de verduurzaming van het bedrijfsleven doorgezet wordt om de energiebehoefte van bedrijven toekomstbestendig te maken. Eric de Ruijsscher sprak tevens over zijn eigen ervaring binnen zijn asfaltproductiebedrijf; hij vreest een exponentiële toename van hun energiekosten wanneer het energiecontract straks afloopt. Dat kan er toe leiden dat de productie van asfalt stopgezet gaat worden (kosten voor gas zijn nu €160.000,- en met huidige gasprijzen kan dat ruim 2,5 miljoen euro worden). Hij pleitte ook voor een level playing field van energie steunmaatregelen en prijsplafonds met andere Europese landen om eerlijke concurrentie te behouden.

Vanuit Impuls Zeeland lichtte Kees-Jan Grin toe dat er verschillende programma’s zijn waarmee zij ondernemers ondersteunen en daarmee hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Daar zijn diverse instrumenten voor: advies, financiering, expertteams etc. Tevens is er een koppeling met de Regionale Energie Strategie (RES) en het Zeeuwse Energie Akkoord: ze hebben een werkgroep opgericht waaraan nu 40 bedrijven deelnemen om samen de mogelijkheden te verkennen om energie te besparen in gebouwen (bijv. isolatie, procesoptimalisatie). Dit project wordt opgeschaald. Er blijkt veel behoefte aan kennis en ondersteuning op welke wijze je als bedrijf kunt verduurzamen.

Dockwize Business coach Arne Hulstein doet de oproep om ervaringen te delen om te kijken of er behoefte is aan een programma dat hulp biedt voor ondernemers specifiek rondom de energieproblematiek. Tijdens corona ontwikkelde de ondernemershub het gratis SOS Dockwize programma, wat hulp bood aan ondernemers in nood en ondernemers die juist op dat moment wilden werken aan de toekomstbestendigheid van hun bedrijf. Dit programma is nog steeds gratis te volgen, ook voor ondernemers die nu in de problemen raken door de hoge energiekosten. Voor meer informatie of aanmelden ga naar: www.dockwize.nl/sos

De sessie vervolgde met Jo-Annes die ondernemers benaderde om hun ervaringen en ideeën te delen. De opkomst voor het Energieontbijt was divers: grote en kleine bedrijven en veel verschillende sectoren, waardoor verschillende zaken aan bod kwamen.

Ook Delta is in de zaal aanwezig. Delta geeft aan extra adviseurs ingehuurd te hebben om ondernemers te woord te kunnen staan met vragen over energie. Delta zoekt ook samenwerking bij de initiatieven van o.a. Dockwize en Impuls.

· · Algemene maatregelen energie: www.deltaenergie.nl/zakelijk/gripopenergie hier is ook steeds de laatste status te vinden m.b.t. de overheidsplannen en het prijsplafond

· Informatie over eventueel verhogen van maandelijkse termijnbedrag : www.deltaenenergie.nl/termijnbedrag

· Bespaartips: www.deltaenergie.nl/zakelijk/energiebesparen


Deel deze pagina: